วัน: 22 พฤษภาคม 2023

ชุมพร – การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักสานพลังชุมชน เพื่อการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงวัย (นสสว.)และหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

ชุมพร - การอบรมเชิงป...

ข่าวที่น่าติดตาม