23/07/2024

วัน: 29 พฤษภาคม 2023

ผู้ช่วย ผบ.ตร. เยือนเวียดนาม แสวงหาความร่วมมือและบูรณาการการปฏิบัติมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและปัญหาความมั่นคงทุกประเภท

ผู้ช่วย ผบ.ตร. เยือน...

ข่าวที่น่าติดตาม