23/07/2024

วัน: 6 มิถุนายน 2024

สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้การต้อนรับและแสดงความขอบคุณคณะตำรวจอินโดนีเซียที่เดินทางร่วมในภารกิจควบคุมตัว “แป้ง นาโหนด” กลับมาดำเนินคดียังประเทศไทย

สำนักงานตำรวจแห่งชาต...

ชลบุรี-ผวจ.ชลบุรี และนายกเหล่ากาชาดชลบุรี มอบสิ่งของ เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย สร้างกำลังใจเปลี่ยนความทุกข์เป็นพลัง เฉลิมพระเกียรติฯ

ผู้ว่าราชการจังหวัดช...

นราธิวาส-ผู้ว่าฯ นราธิวาส ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมหารือข้อราชการสำคัญ ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินงานของ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส-ผู้ว่าฯ นรา...

ข่าวที่น่าติดตาม