23/07/2024

วัน: 9 มิถุนายน 2024

ลำพูน – ผู้ว่าฯลำพูนมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ตรวจเยี่ยมการเลือก สว. 6 อำเภอ ผลการดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบที่ กกต. กำหนดได้อย่างเรียบร้อย

ลำพูน - ผู้ว่าฯลำพูน...

พิษณุโลก จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายราชสักการะ เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๗

พิษณุโลก จัดพิธีเจริ...

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร “วันอานันทมหิดล”

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโล...

สระบุรี/เริ่มแล้วการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ระดับอำเภอ – กกต.ย้ำเข้มมาตรการเลือกตั้งเพื่อความโปร่งใสและเที่ยงธรรม – สื่อมวลชนและประชาชนเข้าร่วมสังเกตการณ์หลายพื้นที่

สระบุรี/เริ่มแล้วการ...

ข่าวที่น่าติดตาม