23/07/2024

วัน: 20 มิถุนายน 2024

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโลก จัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

พิษณุโลก อบจ.พิษณุโล...

ปทุมธานี กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2567

ปทุมธานี กองอำนวยการ...

ปทุมธานี “ศิษยานุศิษย์” ร่วมงาน บำเพ็ญบุญอายุวัฒนะมงคลครบ ๖๑ ปี ฉลองสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร-พัดยศ พระครูวชิรรัตนสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามวรวิหาร และประธานกรรมการมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

ปทุมธานี "ศิษยานุศิษ...

ข่าวที่น่าติดตาม