23/07/2024

วัน: 19 มิถุนายน 2024

ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ศปอส .ตร.)เตือนภัย มิจฉาชีพออนไลน์ ผนึกกำลังให้ความรู้กับทหารเป็นแนวร่วมตำรวจ ให้ความรู้กับข้าราชการทหารเพื่อเผยแพร่ความรู้ป้องกันภัยบอกต่อให้กับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ศูนย์ปราบปรามอาชญากร...

โรงพยาบาลตำรวจ ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี 2567 ลงพื้นที่นำทีมแพทย์พยาบาล ตรวจสุขภาพทั่วไป

โรงพยาบาลตำรวจ ร่วมก...

กระบี่-จังหวัดกระบี่ส่งเสริมการเพาะเห็ดร่างแหให้แก่เกษตรกร สร้างความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มรายได้ ให้กับเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ ยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่แก่เกษตรกร

กระบี่-จังหวัดกระบี่...

ข่าวที่น่าติดตาม