23/07/2024

วัน: 16 มิถุนายน 2024

ชุมพร – รมช. นายสุชาติ ชมกลิ่น รับฟัง “การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาด้านที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของประชาชน”

ชุมพร - รมช. นายสุชา...

ข่าวที่น่าติดตาม