23/07/2024

วัน: 22 มิถุนายน 2024

รองผู้บัญชาการทหารเรือตรวจที่ดินกองทัพเรือในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (จ.สงขลา) เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดิน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ระดับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

รองผู้บัญชาการทหารเร...

ปทุมธานี วัดโบสถ์ สามโคก จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์(โต พรหมรังสี) พระครูเอนกสารคุณ(สด ธมฺมวโร)พระอุปัชฌาย์ และอดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ ทุกรูป ปีที่ ๑๗

ปทุมธานี วัดโบสถ์ สา...

ข่าวที่น่าติดตาม