23/07/2024

วัน: 7 มิถุนายน 2024

สำนักงานตำรวจแห่งชาติปิดการแข่งขันกีฬา โครงการจัดเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากองทัพไทย ประจำปี 2567 เสริมความสามัคคีและสมรรถนะร่างกายของตำรวจ

สำนักงานตำรวจแห่งชาต...

สำนักงานตำรวจแห่งชาติประชุมศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา กำชับปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด วางตัวเป็นกลาง

สำนักงานตำรวจแห่งชาต...

ประธานมูลนิธิพุทธภูมิธรรม กราบนมัสการ เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี ถวายรายงานเรื่องการร่วมสนับสนุน มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ เผยแผ่ธรรมะภาคปฏิบัติ

ประธานมูลนิธิพุทธภูม...

ข่าวที่น่าติดตาม