วัน: 1 สิงหาคม 2023

นราธิวาส-ผบ.ฉก.นราธิวาส นำกำลังพล พร้อมทั้ง เครื่องมือ ยุทธโทปกรณ์ทางทหาร บูรณาการปฎิบัติร่วมกับทุกภาคส่วน เร่งให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

นราธิวาส-ผบ.ฉก.นราธิ...

ข่าวที่น่าติดตาม