วัน: 18 สิงหาคม 2023

ลำพูน – จังหวัดลำพูน เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) ส่วนขยาย ครั้งที่ 1 และ 2 ในพื้นที่ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน

ลำพูน - จังหวัดลำพูน...

ชุมพร – ส.ส.สันต์ แซ่ตั้ง ชุมพร เขต 2 ลงพื้นที่ร่วมกับ สจ.วิรัญ  สจ.พันธนีย์ ภาคประชาสังคม ร่วมกันแก้ไขปัญหาพี่น้องไทยพลัดถิ่นที่ไม่มีบัตรประชาชน

ชุมพร - ส.ส.สันต์ แซ...

กรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมการอภิปราย ประเด็นร่วมสมัย หัวข้อ “กกต. มีไว้ทำไม” หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 13 (พตส. 13)

กรรมการการเลือกตั้ง ...

สระบุรี-พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ อุโมงค์ที่ 1 (อุโมงค์ผาเสด็จ)

สระบุรี-พลเอก ประยุท...

ข่าวที่น่าติดตาม