นิพนธ์ เป็นประธานฉลองพัดยศ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา วัดเขาแก้ว ส.ส.สรรเพชญ พุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมพิธีฯ

นิพนธ์ เป็นประธานฉลองพัดยศ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา วัดเขาแก้ว ส.ส.สรรเพชญ พุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมพิธีฯ

นายนิพนธ์ บุญญามณี อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประกอบพิธีบำเพ็ญทักษิณานุปทานอุทิศถวายบุรพาจารย์ อดีตเจ้าอาวาส และ ผู้มีพระคุณ และพิธีสมโภชสัญญาบัตรพัดยศ พระครูสถิตรัตนบรรพต รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา โดยมี นายสรรเพชญ บุญญามณี ส.ส.จังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปัตย์ พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ วัดเขาแก้ว ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

ในการนี้ นายนิพนธ์ฯ ประธานในพิธีฯ ได้อ่านพระบรมราชโองการเลื่อนสมณศักดิ์และอ่านคำสั่งแต่งตั้ง พระครูสถิตรัตนบรรพต เจ้าคณะตำบลทุ่งหวัง วัดเขาแก้ว ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองสงขลา

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

///

ข่าวที่น่าติดตาม