วัน: 21 สิงหาคม 2023

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือชมการดำเนินการของแท่นขุดเจาะในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย – มาเลเซีย (JDA) เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานร่วมกัน

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทห...

ชุมพร –  พบปัญหาเกษตรกรหนัก สภาเกษตรกรจังหวัดเดินหน้าตั้งคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตร และ แต่งตั้งคณะทำงานด้านกิจการสภา เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรให้เต็มที่

ชุมพร -  พบปัญหาเกษต...

ชุมพร –  พบปัญหาเกษตรกรหนัก สภาเกษตรกรจังหวัดเดินหน้าตั้งคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรมการเกษตร และ แต่งตั้งคณะทำงานด้านกิจการสภา เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรให้เต็มที่

ชุมพร -  พบปัญหาเกษต...

จันทบุรี-สมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถาน จันทบุรี จัดพิธีไทยทานทิ้งกระจาด แจกจ่ายข้าวสารแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้มีรายได้น้อย 5,000 ถุง แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

จันทบุรี-สมาคมสว่างก...

ข่าวที่น่าติดตาม