วัน: 28 สิงหาคม 2023

กาฬสินธุ์-จัดหลักสูตรจิตอาสาอนุรักษ์ฟื้นฟูป่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน จัดโครงการอบรมหลักสูตรจิตอาสา

กาฬสินธุ์-จัดหลักสูต...

ปทุมธานี วัดสะแก สามโคกจัดพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลถวาย พระครูถาวรธรรมนิวัฐ (หลวงปู่สง่า ถาวรธมฺโม) ครบรอบ ๒๖ ปี แห่งการมรณะภาพ พร้อมอดีตเจ้าอาวาสสะแกทุกรูป

ปทุมธานี วัดสะแก สาม...

จันทบุรี-กระทรวงอุตสาหกรรม นำคณะผู้บริหาร ทีมงานดีพร้อม (DIPROM) พบปะและติดตามการดำเนินงาน ผู้ประกอบการเมืองจันท์ ชูโมเดลผลสำเร็จผู้ประกอบการ

จันทบุรี-กระทรวงอุตส...

ข่าวที่น่าติดตาม