วัน: 29 สิงหาคม 2023

ผบ.โรงเรียนนายเรือ ให้โอวาทและแสดงความยินดีนักเรียนนายเรือ เดินทางไปศึกษาต่อที่โรงเรียนนายเรือสเปน​ และโรงเรียนนายเรือออสเตรเลีย

ผบ.โรงเรียนนายเรือ ใ...