(สุรินทร์) พลตรี อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธาน หล่อเทียนพรรษา (9 ต้น 9 มงคล) ณ วัดมงคลรัตน์

(สุรินทร์) พลตรี อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธาน หล่อเทียนพรรษา (9 ต้น 9 มงคล) ณ วัดมงคลรัตน์

วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.59 น. พลตรี อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา (9 ต้น 9 มงคล) ณ วัดมงคลรัตน์ ตำบลคอโค อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมี พระครูปิยธรรมกิตติ์ หลวงพ่อชื่น เจ้าอาวาสวัดมงคลรัตน์ เจ้าคณะตำบลคอโค เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มี นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอเมืองสุรินทร์ พ.อ.ปิยวัฒน์ สุประการ รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี พ.อ.ธนาธิป เรียงอิศราง ผบ.ร.23 พ.อ.นรินทร์ นิตยะสุทธิ์ รอง ผบ.ช.2 พ.อ.ศิริศักดิ์ บูรณ์เจริญ รอง เสธ.มทบ.25 พ.อ.เกียรติศักดิ์ จารุวัฒน์ หน.กกร.มทบ.26 นายแพทย์ เก่ง สืบณุการณ์ ผอ.รพ.สำโรงทาบ พ.อ.อนุชา ดาวังปา ผบ.ส่วนแยก บชร.2 พ.ท.ปณิธิ ศรีจิวังศา ผบ.ร.23 พัน 4 ร่วมพิธี หล่อเทียนพรรษา (9 ต้น 9 มงคล)

ทั้งนี้มีคณะเจ้าภาพเทียนมงคลประกอบไปด้วย เทียนเอก มี 1 ต้น มี แพทย์หญิงกนกวรรณ อุดมเดช และครอบครัว (ร้านวรรณวรินธ์คลีนิก สุรินทร์) เป็นเจ้าภาพ 30,000 บาท เทียนโทรมงคล มี 2 ต้น มี คุณสุพัตรา คล้ายบุตร และครอบครัว (ร้านสวนรักษ์ไม้สุรินทร์) เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น 20,000 บาท และ นางสาวกัญญาพัชร โชคไพศาลพาณิชย์ จังหวัดสุรินทร์ เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น 20,000 บาท เทียนตรีมงคล มี 6 ต้น มี คุณอารยา ศิริทิพย์ หจก.สุรินทร์สินไทย เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น 10,000 บาท คุณรุ่งนภา เอกจิรพงศ์ (ร้านเทเลวิช สุรินทร์) เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น10,000 บาท คุณธนยศ คุณวรามาส ญาณวิเศษกุล ร้านบุญเที่ยงเภสัช สุรินทร์ เป็นเจ้าภาพ 1ต้น 10,000 บาท คุณพูนศักดิ์ หาญประสิทธิ์คำ

หจก.สุรินทร์แมนชั่น จังหวัดสุรินทร์ เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น 10,000 บาท ร้านเล็กรวมยางและคุณ นิกรณ์ บุญเย็น และครอบครัว เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น 10,000 บาท คุณสุเมธ ติยวรนันท์ (ร้านสุเมธเสาปูน สังขะ) เป็นเจ้าภาพ 1 ต้น 10,000 บาท เพื่อหล่อเทียนพรรษา ถวายเป็น พุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา เพื่อสืบสานประเพณีที่มีแต่ยาวนาน การหล่อเทียนพรรษา เทียนพรรษา เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ชาวพุทธจะยึดถือเป็นประเพณีนำเทียนไป ถวายพระภิกษุในเทศกาลเข้าพรรษา เนื่องจากสมัยก่อนพระภิกษุสงฆ์ไม่มีไฟฟ้าใช้ ชาวบ้านจึงหล่อเทียนต้นใหญ่ขึ้น เพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์จุดให้แสงสว่างในการปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ เป็นพุทธบูชาตลอดเวลา 3 เดือน และเพื่อปรารถนาให้ตนเองเป็นผู้เฉลียวฉลาด มีไหวพริบ ประดุจ แสงสว่างของดวงเทียน

ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

ข่าวที่น่าติดตาม