เดือน: พฤษภาคม 2024

ประธานมูลนิธิพุทธภูมิธรรม ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนโค-กระบือ ไถ่ชีวิตที่เคยมอบให้ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ เรือนจำ มทบ.11 จ.นครปฐม

ประธานมูลนิธิพุทธภูม...

ทรภ 1 จัดพิธีสักการะ เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาคุณเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ “องค์บิดาของทหารเรือไทย”

ทรภ 1 จัดพิธีสักการะ...

ทรภ 1 จัดพิธีสักการะ เพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาคุณเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ “องค์บิดาของทหารเรือไทย”

ทรภ 1 จัดพิธีสักการะ...

ข่าวที่น่าติดตาม