19/07/2024

พลโท อานนท์ เพชรคำ หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือน ตรวจเยี่ยม หน่วยบรรเทาสาธารณภัยของ ทบ.ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

พลโท อานนท์ เพชรคำ หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือน ตรวจเยี่ยม หน่วยบรรเทาสาธารณภัยของ ทบ.ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

กองทัพบก โดย พลโท อานนท์ เพชรคำ หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือน ตรวจเยี่ยม หน่วยบรรเทาสาธารณภัยของ ทบ.ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 มีกำหนดการในวันที่ 30 พ.ค.67 ดังนี้
-เวลา 08.30 เข้าพบ พันเอก ศตายุ จันตาศาลา รองผู้บัญชาการ มณฑลทหารบก ที่ 16 และตรวจความพร้อม กองร้อยช่วยเหลือประชาชน มทบ.16 จำนวน 150 นาย,ชมสาธิตการดับเพลิงของชุดเคลื่อนที่เร็ว มทบ.16,การเคลื่อนย้ายและการปฐมพยาบาล โรงพยาบาลค่ายภานุรังษี ณ บก.มทบ.16
-เวลา 13.30 เยี่ยมคำนับ พลโท มนิต ศิริรัตนากูล เจ้ากรมการทหารช่าง เพื่อหารืองานด้านบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่ จังหวัดราชบุรี
-เวลา 14.00 เข้าพบ พลตรี พิจิตร บุญญสุวรรณ ผู้บัญชาการ กองพลทหารช่าง และตรวจความพร้อม กองร้อย บรรเทาสาธารณภัย พล.ช. ณ ค่ายบุรฉัตร . อ.เมือง จ.ราชบุรี
คณะทำงานด้าน กร.จะรายงานผลการตรวจ ให้ ผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป

ข่าวที่น่าติดตาม