21/07/2024

วัน: 27 มกราคม 2023

ปทุมธานี จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง ทันเหตุการณ์

ปทุมธานี จัดโครงการค...

พิจิตร-นราพัฒน์ ผช.รมต.เกษตรเป็นตัวแทนชาวนาลุ่มน้ำยมเมืองชาละวันจี้ถามกรมชลฯใช้งบ231ล้านสร้าง ปตร.วังจิก 7 ปีแล้วทำไมยังไม่เสร็จซะที ?

พิจิตร-นราพัฒน์ ผช.ร...

ข่าวที่น่าติดตาม