20/07/2024

เดือน: ธันวาคม 2022

สภาอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา ขับเคลื่อนองค์กรผู้ใช้น้ำ สทนช.รองรับการขยายตัวภาคอุตสาหกรรม และ ส่งเสริมการส่งออกน้ำ เพื่อสร้างรายใหม่ เข้าประเทศ รับปีต่ายทอง

สภาอุตสาหกรรม ฉะเชิง...

ปทุมธานี มูลนิธิส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยจัดพิธีบรรพชา-อุปสมบท และมอบผ้าไตร อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ๔๙ รูป เพื่อถวายพระราชกุศลฯ

ปทุมธานี มูลนิธิส่งเ...

ข่าวที่น่าติดตาม