21/07/2024

เดือน: กุมภาพันธ์ 2023

ครอบครัวนาวีเฮ้าส์ บริจาคเงิน 8 แสนบาทเตียงไฟฟ้าพร้อมที่นอนลม และสุขภัณฑ์ แก่ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติฯ อุทิศส่วนบุญกุศลให้ คุณแม่สาลี ใคร่ครวญเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้หอผู้ป่วยวิกฤตหัวใจและหลอดเลือด

ครอบครัวนาวีเฮ้าส์ บ...

ข่าวที่น่าติดตาม