ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมกิจกรรม “เวียนเทียนออนไลน์” เนื่องในวันวิสาขบูชา ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 พฤษภาคม 2567 ที่ www.เวียนเทียนออนไลน์.com

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมกิจกรรม “เวียนเทียนออนไลน์” เนื่องในวันวิสาขบูชา ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 พฤษภาคม 2567 ที่ www.เวียนเทียนออนไลน์.com

เนื่องในสัปดาห์พุทธศาสนา วันวิสาขบูชา NextGen Solution, KAAB House (ค๊าปเฮาท์) และกลุ่มบริษัทเซิร์ช โดยมีพระมหา ดร.ณัฐพงษ์ นาคถ้ำ เป็นที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรม ในโครงการสัปดาห์พุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา ตั้งแต่วันที่ 20 – 24 พฤษภาคม 2567 ที่ www.เวียนเทียนออนไลน์.com เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ และเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปทำกิจกรรมที่วัด ให้ร่วมทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานี้ได้

ข่าวที่น่าติดตาม