ร้อยเอ็ด…นายกเล็กเมืองร้อยเอ็ดห่วงใยผู้สูงวัยนำทีมลงพื้นที่โครงการสวัสดีประชากรอาวุโสเยี่ยมผู้สูงอายุ 101 ปี

ร้อยเอ็ด…นายกเล็กเมืองร้อยเอ็ดห่วงใยผู้สูงวัยนำทีมลงพื้นที่โครงการสวัสดีประชากรอาวุโสเยี่ยมผู้สูงอายุ 101 ปี

 


วันนี้(15 พ.ค.67) เวลา 08.30 น. ที่ชุมชนวัดบึงพลานชัย อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ดร.บรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด สภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) กองสาธารณะสุขฯ กองสวัสดิการสังคมและ อสม.ชุมชนวัดบึงพลานชัย ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พร้อมทั้งแนะนำในการป้องกันการเจ็บป่วยดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับผู้สูงวัย

โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรโสภณ (ศรีจันทร์ ปุญญรโต)ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ธ)เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เจริญพระพุทธมนต์(ให้พร) พร้อมประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมเพื่อความเป็นสิริมงคล
โอกาสนี้ยังมีนายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายอนุรักษ์ จุรีมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 จังหวัดร้อยเอ็ด นายพีระพงศ์ จุรีมาศ สมาชิกสภาจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งมนอีกด้วย

ดร.บรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด กล่าวว่าวันนี้คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ถือโอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณยายอุไรรัตน์ ติรณะรัตน์ อายุครบ101 ปี ในวันนี้เพื่อเยี่ยมให้กำลังคุณยายและครอบครัวพร้อมกราบขอขมาซึ่งอาจารย์อุไรรัตน์ท่านก็เป็นผู้อาวุโสคนหนึ่งของเมืองร้อยเอ็ดที่มีอายุยืนยาวถึง101 ปีในวันนี้ กิจกรรมนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมพิเศษที่ทำให้สังคมชุมชนของจังหวัดร้อยเอ็ดและเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดของเรามีความเอื้ออาทรเป็นครอบครัวเป็นชุมชนเดียวกันเหมือนเป็นครอบครัวใหญ่เราก็จะมีการไปเยี่ยมให้กำลังใจในทุกกลุ่มในทุกสังคมในการที่จะแสดงออกซึ่งความดีงาม ความมุฑิตาจิต

 
ในวันนี้ก็เช่นเดียวกัน ถือโอกาสอันเป็นมงคลในปีนี้ของอาจารย์อุไรรัตน์ ติรณะรัตน์ซึ่งอายุครบ101 ปี ผมในนามตัวแทนพี่น้องประชาชนขออนุญาตเป็นตัวแทนในเรื่องของการอำนวยอวยพร ให้ท่านอาจารย์อุไรรัตน์ ติรณะรัตน์ที่มีอายุครบ101ปีในปีนี้ ขอให้มีความสุข ความสำเร็จแล้วก็มีความสมหวังให้บุญกุศลที่ท่านได้สะสมมาได้อานิสงส์ต่างๆขอให้บุญกุศลเหล่านี้ไปอำนวยอวยพรให้อาจารย์อุไรรัตน์ ติรณะรัตน์จงประสบความสำเร็จ สุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีความสุขตลอดยิ่งๆขึ้นไป ดร.บรรจง กล่าว

 
ดร.วัฒนพงษ์ ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ผู้ที่ควบคุมกำกับดูแลโครงการสวัสดีประชากรอาวุโสเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เผยว่า หลักเกณฑ์ของผู้สูงอายุที่จะได้รับการไปเยี่ยมจากคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จะต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาล ต้อง มีอายุตั้งแต่ 90 ปีขึ้นไป และเมื่อถึงวันคล้ายวันเกิดทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดก็จะออกไปเยี่ยมที่บ้าน โดยให้ทีมพยาบาลจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมออกไปตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้พร้อมมอบกระเช้าของขวัญและคำอวยพร เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ถือเป็นการดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนอีกทางหนึ่ง รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดกล่าวในที่สุด

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
081-377-2689

 

ข่าวที่น่าติดตาม