22/07/2024

เดือน: มีนาคม 2023

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)ทีเส็บยกระดับความมั่นใจด้วยมาตรฐานเพื่อรองรับการกลับมาของธุรกิจไมซ์อย่างยั่งยืน

สำนักงานส่งเสริมการจ...

ชุมพร –  วัดปิยะวัฒนารามจัดงานเททองหล่อรูปเหมือน พระครูปียะสีลวัตร อดีดเจ้าอาวาสวัดปิยะวัฒนาราม ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร  5 วัน 5 คืน วันที่ 27- 31 มีนาคม 2566

ชุมพร -  วัดปิยะวัฒน...

นราธิวาส-ผอ.ศปพร. พบปะ เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ พี่น้องสมาชิกองค์กรภาคประชาชนเพื่อสันติและเศรษฐกิจพอเพียง (กลุ่มเสื้อเขียว) สืบสาน รักษา ต่อยอด แนวทางศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

นราธิวาส-ผอ.ศปพร. พบ...

นิพนธ์ ขอ กกต. เร่งพิจารณาขอเสนอสมาคมต้มยำไทยในมาเลเซีย หลังประกาศ วันเรื่องวันเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร กระทบ ช่วงวันหยุดยาวประจำปี เกรงคนไทยเสียสิทธิ์ ชี้ กฎหมายเปิดช่อง

นิพนธ์ ขอ กกต. เร่งพ...

ข่าวที่น่าติดตาม