21/07/2024

วัน: 9 มกราคม 2023

นครปฐม-จังหวัดจัดพิธีมอบผ้าไตร และบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

นครปฐม-จังหวัดจัดพิธ...

เพชรบูรณ์-มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มอบสิ่งของพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์-มูลนิธิราช...

จังหวัดสระบุรี/จัดพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

จังหวัดสระบุรี/จัดพิ...

ข่าวที่น่าติดตาม