วัน: 9 เมษายน 2024

ฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 จัดกำลังพลชุดจิตอาสา นำรถบรรทุกน้ำ ดำเนินการแจกจ่ายน้ำให้กับราษฎรที่เริ่มขาดแคลนน้ำอุปโภค – บริโภค

ฝ่ายกิจการพลเรือนหน่...

ข่าวที่น่าติดตาม