วัน: 24 เมษายน 2024

“พล.ต.อ.กิตติ์รัฐฯ” ให้กำลังใจเยาวชนในการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครั้งที่ 10 “สองเล เกมส์” ซึ่งมีนักเรียนกว่าพันคนทั่วประเทศร่วมแข่งขัน

“พล.ต.อ.กิตติ์รัฐฯ” ...

เชียงใหม่- ตำรวจภูธรภาค 5 จัดการฝึกอบรมหัวข้อ”การป้องกันและรักษาโรคออฟฟิศซินโดรม” ให้กับข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการในสังกัด ภ.5 ส่วนกลาง

เชียงใหม่- ตำรวจภูธร...

ข่าวที่น่าติดตาม