วัน: 25 เมษายน 2024

ร้อยเอ็ด…มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมทำขาเทียมที่ดี มีคุณภาพ ให้กับผู้พิการขาขาด ที่ยากไร้ ทุกเชื้อชาติ ศาสนา โดยไม่คิดมูลค่า

ร้อยเอ็ด…มูลนิธิขาเท...

ข่าวที่น่าติดตาม