วัน: 22 เมษายน 2024

พลโท อานนท์ เพชรคำ หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือน เดินทางตรวจ หน่วยบรรเทาสาธารณภัยของ ทบ.ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 1 ครั้ง 1 ประจำปี 2567

พลโท อานนท์ เพชรคำ ห...

ปทุมธานี จัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ปทุมธานี จัดบรรพชาสา...

ลำปาง-อ.เมืองลำปาง ร่วมถวายภัตตาหารเพลและน้ำปานะแก่สามเณร โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ลำปาง-อ.เมืองลำปาง ร...

ร้อยเอ็ด… 3 ก้อนเส้า เดินหน้าต่อจัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล ต่อยอดกิจกรรมส่งเสริมการกีฬา เพื่อการกุศลและสาธารณประโยชน์ ปลายปี 2567 ศกนี้

ร้อยเอ็ด... 3 ก้อนเส...

ข่าวที่น่าติดตาม