เดือน: กุมภาพันธ์ 2024

มหาวิทยาลัยทักษิณ จับมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย บริษัทที่ปรึกษา (iBDS) และผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม (IDEs) พัฒนาธุรกิจฐานนวัตกรรมกลุ่มแผนงานสุดยอดกลุ่มอุตสาหกรรมบีซีจีภาคใต้

มหาวิทยาลัยทักษิณ จั...

ข่าวที่น่าติดตาม