วัน: 2 กุมภาพันธ์ 2024

จัดใหญ่ ครบรอบ 1 ทศวรรษ เทศกาลแห่โคม ชมพระฉาย สืบสายศิลป์ ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ ครั้งที่ 10 ปลุกกระแสท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจ

จัดใหญ่ ครบรอบ 1 ทศว...

(สุรินทร์) โรงพยาบาลสุรินทร์ ผู้จัดการประชุมวิชาการ World Cancer Day วันมะเร็งโลก 2024 และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการร่างมาตรฐาน เพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษามะเร็งเต้านม

(สุรินทร์) โรงพยาบาล...

ข่าวที่น่าติดตาม