เดือน: กุมภาพันธ์ 2024

ทัพเรือ แจง ”ขุดดินแลกน้ำ”คลองบางไผ่ โปร่งใสตรวจสอบได้ ประชาชนได้ประโยชน์มีน้ำใช้ ไม่เสียงบประมาณจัดจ้างแล้วมีเงินเหลือส่งเข้าคลัง

ทัพเรือ แจง ”ขุดดินแ...

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร มอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2565-2566

มหาวิทยาลัยภาคตะวันอ...

ข่าวที่น่าติดตาม