เดือน: กุมภาพันธ์ 2024

กระบี่-ทกจ.กระบี่ จับมือกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เดินหน้าขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยวเข้มแข็ง Strong Tourism Community (S.T.C.) กำหนดพื้นที่ “อ่าวนาวแลนด์มาร์ก”เป็นชุมชนนำร่อง

กระบี่-ทกจ.กระบี่ จั...

ข่าวที่น่าติดตาม