วัน: 12 กุมภาพันธ์ 2024

พิษณุโลก แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือพลประจำเครื่องมือทางการช่าง สำหรับทหาร กองประจำการ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

พิษณุโลก แม่ทัพภาคที...

ข่าวที่น่าติดตาม