เดือน: กุมภาพันธ์ 2024

ร้อยเอ็ด…ผู้บัญชาการมทบ.27 ประธานแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุกลับประดิษฐานยังศาลาพระบรมสารีริกธาตุ(ที่เดิม) หลังเสร็จสิ้นเทศกาลมาฆบูชา ณ วัดวิมลนิวาสร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด…ผู้บัญชาการ...

ข่าวที่น่าติดตาม