21/07/2024

ลำพูน – กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ มอบรถ Ambulance ตามโครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินให้แก่ ทต.ป่าสัก

ลำพูน – กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ มอบรถ Ambulance ตามโครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินให้แก่ ทต.ป่าสัก

 

 

เมื่อวันที่ 26 เม.ย.67 เวลา 09:45 น. นายสันติธร ยิ้มละมัย ผวจ.ลำพูน ให้การต้อนรับ นายฮิกุจิ เคอิจิ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีส่งมอบรถพยาบาล หรือ Ambulance ให้แก่ ทต.ป่าสัก ตามโครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน และการรับส่งผู้ป่วยเพื่อประชาชน “The Project for Improvement of the Emergency Medical Care and Transportation System in Pahsak Subdistrict Municipality , Lamphun Province” ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่า เพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์(โครงการคุซะโนะเนะ)

โดยมี นายซาซาฮาระ ฮิโรคาซุ ประธานชมรมผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่นในภาคเหนือ, หัวหน้าส่วนราชการ, นายอำเภอเมืองลำพูน, ผู้บริหาร อปท., กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน, สื่อมวลชน ประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีฯ ณ ทต.ป่าสัก ม. 4 ทางหลวงชนบทหมายเลข ลพ.3002 ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

พ.อ. คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรี ต.ป่าสัก กล่าวว่าตามที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้พิจารณาให้การสนับสนุน โครงการพัฒนาระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินและการรับส่งผู้ป่วยเพื่อประชาชน ทต.ป่าสัก “The Project for Improvement of the Emergency Medical Care and Transportation System in Pahsak Subdistrict Municipality ,Lamphun Province” ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (โครงการคุซะโนะเนะ) ภายใต้ความรับผิดชอบของสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่นั้น

ทต.ป่าสักรู้สึกชาบซึ้ง และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความอนุเคราะห์จากรัฐบาลญี่ปุ่น เนื่องจาก ทต.ป่าสักได้เข้าร่วมโครงการระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จ.ลำพูน ของ อบจ.ลำพูน โดยมีการให้ยืมรถพยาบาล หรือ Ambulance แก่ Emergency Medical Services(EMS.) Agency หรือ หน่วยงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน สำหรับให้บริการประชาชนในเขต ทต.ป่าสักและพื้นที่ใกล้เคียง พบว่าไม่เพียงพอต่อการให้บริการ

เทศบาลตำบล(ทต.)ป่าสัก ได้รับความอนุเคราะห์จากรัฐบาลญี่ปุ่นและชมรมผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่นในภาคเหนือให้การสนับสนุนงบประมาณดังต่อไปนี้
1. รถพยาบาล หรือ Ambulance จำนวน 1 คัน มูลค่า -2,487,000.00-บาท
2. อุปกรณ์ติดตามรถพยาบาลพร้อมกล้อง จำนวน 1 รายการ มูลค่า -130,000.00-บาท
3. ค่าตรวจสอบบัญชีภายนอก มูลค่า -15,000.00-บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น -2,632,000.00- บาท

ในส่วนงบประมาณจากชมรมผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่นในภาคเหนือ ประกอบด้วย
1. กล้องติดภายในรถพยาบาล จำนวน 1 รายการ มูลค่า -9,500.00-บาท
2. วัสดุอุปกรณ์งานการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 6 รายการ มูลค่า -9,650.00- บาท
3. เครื่องแต่งกายสำหรับปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 11 ชุด มูลค่า -27,040.00-บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น -46,190.00- บาท

โดย ทต.ป่าสัก จะนำรถ Ambulance ไปใช้สนับสนุนภาระกิจของ อปท.ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรง และพร้อมจะปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงเพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลญี่ปุ่นทุกประการ เพื่อให้โครงการคุซะโนะเนะ เป็นสัญลักษณ์ที่ดีงามแห่งมิตรภาพ และความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่นกับประเทศไทยตลอดไป.. พ.อ. คะนองฯ กล่าวในที่สุด

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม