ปทุมธานี-พระภิกษุและสามเณร421รูปสอบนักธรรมชั้นโทชั้นเอก สนามหลวงประจำจังหวัดปทุมธานีที่วัดพระธรรมกาย

ปทุมธานี-พระภิกษุและสามเณร421รูปสอบนักธรรมชั้นโทชั้นเอก สนามหลวงประจำจังหวัดปทุมธานีที่วัดพระธรรมกาย

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สนามสอบประจำจังหวัดปทุมธานี ได้มีการเปิดสอบนักธรรมชั้นโท และนักธรรมชั้นเอก สนามหลวง ปีพุทธศักราช 2566 ในครั้งนี้มีพระภิกษุและสามเณรผู้มีสิทธิ์เข้าสอบในระดับนักธรรมชั้นโท 249 รูป ส่วนระดับนักธรรมชั้นเอก 172 รูป รวมทั้งสิ้น 421 รูป โดยมี พระครูสังฆรักษ์ รังสฤษดิ์ อิทฺธิจินฺตโก เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย เป็นประธานเปิดสอบนักธรรมชั้นโท-เอก และกล่าวให้โอวาทพระภิกษุ-สามเณร ผู้เข้าสอบนักธรรมสนามหลวง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา สำหรับการสอบนักธรรมชั้นโท-เอก สนามหลวง ปีพุทธศักราช 2566 กำหนดสอบระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2566 มีการสอบจำนวน 4 วิชา ได้แก่ 1.วิชาแต่งกระทู้ธรรม 2.วิชาธรรมวิภาค 3.วิชาพุทธประวัติ 4.วิชาวินัยมุข ในการนี้พระภิกษุจากโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกายร่วมสนองงานคณะสงฆ์เป็นคณะกรรมการประจำสนามสอบ และสามเณรจากหมู่กุฎิสามเณรเปรียญธรรม เป็นกองงานอุปัฏฐากพระสังฆาธิการ สนามสอบที่สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย จัดให้เป็นสนามสอบประจำจังหวัดปทุมธานี โดยได้รับความเมตาจากพระเถระหลายรูปเมตตาเยี่ยมให้กำลังใจพระภิกษุ-สามเณรผู้เข้าสอบธรรม อาทิ พระเดชพระคุณพระเทพสิทธิโกศล รองแม่กองธรรมสนามหลวงฝ่ายธรรมศึกษา ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดพลับพลาชัย , พระเดชพระคุณพระราชสุทธิธรรมาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดประยูรธรรมาราม , พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 1 เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต พระอารามหลวง , พระเดชพระคุณพระเทพสิทธิโกศล รองแม่กองธรรมสนามหลวงฝ่ายธรรมศึกษา ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดกรุงเทพมหานคร เจ้าอาวาสวัดพลับพลาชัย เป็นต้น สำหรับการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม หรือที่เรียกกันว่า นักธรรม เกิดขึ้นตามพระดำริของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นการศึกษาพระธรรมวินัยในภาษาไทย เพื่อให้ภิกษุสามเณรผู้เป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนา สามารถศึกษาพระธรรมวินัยได้สะดวกและทั่วถึง อันจะเป็นพื้นฐานนำไปสู่สัมมาปฏิบัติ ตลอดจนเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลออกไป

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม