ร้อยเอ็ด…อาชีวะร้อยเอ็ดรับการตรวจประเมินโครงการอาชีวะสร้างสรรค์ แปรฝันสู่ธุรกิจประจําปี 2566 ระดับชาติ

ร้อยเอ็ด…อาชีวะร้อยเอ็ดรับการตรวจประเมินโครงการอาชีวะสร้างสรรค์ แปรฝันสู่ธุรกิจประจําปี 2566 ระดับชาติ

 

วันนี้( 1 พฤศจิกายน 2566) เวลา 09.00 น. นายทรงพลใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพทีมธุรกิจ “อาชีวะสร้างสรรค์ แปรฝันสู่ธุรกิจ”ประจำปี 2566 ระดับชาติ โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ ทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม และคณะ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร และเจ้าหน้าที่สถานศึกษา ตลอดจนภาคเอกชน เข้าร่วม ที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด ถนนสุริยเดชบำรุง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

โดย จังหวัดร้อยเอ็ด มีจุดเด่นที่มีทุ่งกุลาร้องไห้ เป็นแหล่งข้าวหอมมะลิชั้นดีของโลก ประกอบกับ ทีมธุรกิจ SUPANNIKA COSMETICS ที่ได้นำจุดเด่นของ ข้าวหอมมะลิชั้นดีข้าวหอมมะลิ 105 มาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เช่น ครีมบำรุงผิว สบู่เหลว แชมพู ครีมนวด ที่มีคุณภาพ ได้รับการการันตีด้วยรางวัลต่างๆ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันการออกบูธและการน าเสนอขายผลิตภัณฑ์ชุมชน โครงการตลาดนัดบริหารธุรกิจรางวัลชนะเลิศ ระดับ 5 ดาว ระดับชาติ จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติและรางวัลระดับชาติ 5 ดาว

สถานศึกษาที่มีผลการประเมินศูนย์ บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ทั้งนี้ยังเป็นการที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับสถานศึกษา และจังหวัดร้อยเอ็ดของเรา ถือเป็นแบบอย่างสำหรับการดำเนินงานของเยาวชนคนรุ่นใหม่ พร้อมสร้างแรงจูงใจให้แก่เยาวชนในระดับอาชีวศึกษาในการต่อยอดผลงานหรือผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์และส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพ เพื่อให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ ทีมีศักยภาพในอนาคตต่อไป

 

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
087-864-4400 081-377-2689

ข่าวที่น่าติดตาม