วัน: 7 สิงหาคม 2023

แม่ฮ่องสอน-ยังทำลายหินภูเขาปิดทับเส้นทางอุมโล๊ะสบโขง ไม่ได้ ทางหลวงชนบทแม่สะเรียง และ นพค.36 ส่งเครื่องจักรเปิดเส้นทางภัยพิบัติ อ.สบเมย ต่อเนื่อง

แม่ฮ่องสอน-ยังทำลายห...

ข่าวที่น่าติดตาม