18/07/2024

เพชรบูรณ์-กอช. ขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออมในสถานศึกษา และประชาชนอาชีพอิสระในจังหวัดเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์-กอช. ขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออมในสถานศึกษา และประชาชนอาชีพอิสระในจังหวัดเพชรบูรณ์

 

วันที่ 17 พฤษภาคม.67 ที่ ห้องประชุมหมื่นจง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์. นางพัชรี ศาลาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงานประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช.” โดยมี นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม กรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (อดีตอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเพชรบูรณ์ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นักเรียนจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในจังหวัด ผู้แทนจากสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 150 คน เข้าร่วมประชุม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กล่าวว่า กิจกรรม “กอช. ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช.” นับเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่จะร่วมกันส่งเสริมให้คนไทยแรงงานนอกระบบ รวมทั้งนักเรียน นักศึกษาในจังหวัด ได้ตระหนักถึงการวางแผนทางการเงินบริหารเงินของตนเองให้งอกเงยเพิ่มขึ้น ซึ่ง กอช. เป็นอีกหนึ่งกลไกที่ช่วยสร้างวินัยการเงินกับเยาวชนและประชาชนทั่วไปอีกทั้งยังให้ผลตอบแทนที่ดีมาก และเป็นหน่วยงานที่มีความมั่นคงทางการเงินในวัยเกษียณให้กับนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เพียงเริ่มต้นออมได้ตั้งแต่วัยเรียนอายุ 15 ปี จนเข้าสู่วัยทำงานถึงอายุ 60 ปี ออมขั้นต่ำเพียง 50 บาท สูงสุด 30,000 บาท ต่อปี พร้อมรับเงินสมทบจากรัฐสูงสุด 1,800 บาทต่อปี และมีความคุ้มครองผลตอบแทนการลงทุนไม่ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินฝากประจำและเงินออมสะสมสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเต็มจำนวน

จากข้อมูล ในปี 2566 ที่ผ่านมา จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการออมกับ กอช. ผ่านเสมียนตราอำเภอ และตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน หน่วยรับสมัครสมาชิกและเครือข่าย กอช. ในพื้นที่ ซึ่งมีจำนวนสมาชิก กอช. สะสมตั้งแต่ พ.ศ. 2558 – 2566
ทั้งสิ้น 35,898 คน/ปัจจุบันในปี พ.ศ. 2567 มีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัครเป็นสมาชิก กอช. จำนวน 4,320 คน ซึ่งปัจจุบัน กอช. ได้มีเครือข่ายอำนวยความสะดวกในการให้บริการสมาชิกทั้งการสมัคร ส่งเงินออมต่อเนื่อง และการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ กอช. ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ครอบคลุมทั่วประเทศ อาทิ สำนักงานคลังจังหวัด เสมียนตราอำเภอ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทุกสาขา

 

สถาบันการเงินชุมชน ตัวแทน กอช. ประจำหมู่บ้าน ที่ทำไปรษณีย์ไทย เซเว่น-อีเลฟเว่น เทสโก้โลตัส และ ตู้บุญเติม อีกทั้ง กอช. ได้มีการออมที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี ให้สมาชิกให้ประชาชนเข้าถึงการออมง่ายยิ่งขึ้น ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านสมาร์ทโฟน อาทิแอปพลิเคชัน กอช./ ไลน์ กอช./ แอป K PLUS, Krungthai NEXT, Mymo, TrueMoney, แอปเป๋าตัง และแอปออมเพลิน. นอกจากนี้ กอช. ได้มีการขับเคลื่อนส่งเสริมการออมในกลุ่มเยาวชน โดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อมุ่งส่งเสริมสนับสนุนปลูกฝังให้เยาวชนนักเรียนภายใต้สังกัด สพฐ. ได้มีวินัยทางการเงิน ตระหนักถึงการออมเงินตั้งแต่วัยเรียน ในการออมเงินกับ กอช. จะได้รับวุฒิบัตรจาก สพฐ. กับ กอช. เพื่อมอบให้นักเรียนเยาวชนได้มีการฝึกฝน สร้างวินัยและเห็นความสำคัญของการออมเงินต่อไป

************************************** ************************************** **************************************

ข่าวที่น่าติดตาม