18/07/2024

กาฬสินธุ์ทสจ.กาฬสินธุ์เตรียมกล้าไม้ ร่วมใจปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยทสจ.กาฬสินธุ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมพร้อมพันธุ์กล้าไม้ พร้อมเชิญชวนประชาชน และทุกภาคส่วนร่วมใจปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ตั้งเป้าปลูกต้นไม้ในพื้นที่ 18 อำเภอ 720,000 ต้น

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นายวิทยา ปัญจมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ (ผอ.ทสจ.กาฬสินธุ์) กล่าวว่า สืบเนื่องจากแนวพระราชดำริ ปรัชญาศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียงรัชกาลที่ 9 ให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และให้ความสำคัญกับการปลูกป่าในใจคน เพื่อให้ประชาชนเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ไว้ ประกอบกับวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ที่จะถึงนี้ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 6 รอบ

ดังนั้น จ.กาฬสินธุ์ โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน จัดโครงการกาฬสินธุ์ร่วมใจ ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ขึ้น โดยมีเป้าหมายปลูกต้นไม้ในพื้นที่ 18 อำเภอของ จ.กาฬสินธุ์ ทั้งหมด 720,000 ต้น

 

นายวิทยา กล่าวต่อว่า ขณะนี้ได้มีการจัดเตรียมต้นพันธุ์กล้าไม้ชนิดต่างๆไว้ เพื่อสนับสนุนโครงการฯ และเตรียมพร้อมที่จะแจกจ่ายให้กับประชาชนที่นำไปปลูก โดยในส่วนของพื้นที่อำเภอเมืองและใกล้เคียงสามารถมาขอรับได้ที่สำนักงานทสจ.กาฬสินธุ์ ด้านหลังศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ ส่วนพื้นที่ต่างอำเภอนั้น สามารถไปขอรับต้นพันธุ์กล้าไม้ที่ได้สถานีเพาะชำในพื้นที่ ใครอยู่ใกล้พื้นที่ใดสะดวกก็ไปรับพื้นที่นั้น ซึ่งได้เตรียมไว้แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนหรือส่วนราชการที่จะนำไปปลูกร่วมโครงการฯแล้ว ทั้งนี้ในส่วนหน่วยงานของกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช จะมีของหน่วยจัดการต้นน้ำลำชี และหน่วยจัดการต้นน้ำลำพะยังในพื้นที่ อ.สมเด็จ และอ.ห้วยผึ้ง ก็มีการได้เตรียมพร้อมสนับสนุนกล้าไม้ไว้เช่นกัน

 

นายวิทยา กล่าวอีกว่า ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาว จ.กาฬสินธุ์ และหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งเป็นการปลูกฝังจิตสำนึก และร่วมกันตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และพื้นที่ดูดซับกักเก็บคาร์บอนช่วยลดโลกร้อน ตลอดจนเป็นการร่วมกันผลักดันให้ จ.กาฬสินธุ์เป็นจังหวัดคาร์บอนต่ำต่อไปอีกด้วย
อย่างไรก็ตามหลังจากทำการปลูกต้นไม้แล้ว ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนและส่วนราชการให้ลงคิวอาร์โค้ดไว้ด้วย เพื่อที่จะร่วมกันปลูกต้นไม้ให้ครบตามเป้าหมาย 720,000 ต้น

 

************************************** ************************************** **************************************

ข่าวที่น่าติดตาม