ปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จับมือ ปภ.ปทุมธานี จัดกิจกรรม “การรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน” สร้างจิตสำนึกการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จับมือ ปภ.ปทุมธานี จัดกิจกรรม “การรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน” สร้างจิตสำนึกการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

เมื่อวันที่ 21 พ.ย. 66 เวลา 09.00 น. นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเมืองปทุมธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “การรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน” ณ บริเวณทางม้าลายหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง (หลังเก่า) และ ตลาดวัดศาลเจ้า ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

โดยมีกิจกรรมการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนบริเวณทางข้าม ทางม้าลาย พร้อมแจกแผ่นพับรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยทางถนนแก่ประชาชนโดยรอบตลาดวัดศาลเจ้า โดยมี นายสุทิน นพขำ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง นายแพทย์ภุชงค์ ไชยชิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี นางสาวสุพีพร โมรา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ/รายงาน

ข่าวที่น่าติดตาม