ร้อยเอ็ด…พ่อเมืองร้อยเอ็ดเยี่ยมชมกลุ่มเมืองไม้บาติก กลุ่มย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ ตามโครงการ ผ้าไทยใส่สนุก

ร้อยเอ็ด…พ่อเมืองร้อยเอ็ดเยี่ยมชมกลุ่มเมืองไม้บาติก กลุ่มย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ ตามโครงการ ผ้าไทยใส่สนุก

วันนี้( 21 พฤศจิกายน 2566 ) เวลา 13.30 น. ที่ กลุ่มเมืองไม้บาติก ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เยี่ยมชมกลุ่มเมืองไม้บาติก ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ผ้าบาติกของอีสาน และเป็นแหล่งเรียนรู้ในการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ โดยการนำส่วนต่างๆ ของพืชมาใช้ จะได้สีที่แตกต่างกันอออกไปขึ้นอยู่กับชนิดของไม้ ตัวอย่างเช่น กระบก ให้สีน้ำตาล สีเทา สีเงิน, คราม ให้สีน้ำเงิน, แก่นขนุน ดอกดาวเรือง ให้สีเหลือง ครั่ง ให้สีแดง,ชมพู เป็นต้น

โดยจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นมีกลุ่มทอผ้า จำนวน 312 กลุ่ม และมีกลุ่มที่มีความชำนาญในการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ จำนวน 31 กลุ่ม ที่ได้นำเอาองค์ความรู้ทางวิชาการสมัยใหม่มาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์และพัฒนาภูมิปัญญาผ้าไทยให้สอดคล้องกับกระแสความนิยมของผู้บริโภคในปัจจุบัน เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าไทยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตลอดจนขับเคลื่อนแนวพระราชดำริฯ ในการยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ให้สามารถก้าวสู่ระดับสากล พร้อมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้สวมใส่เสื้อผ้าไทยให้ทันสมัย สามารถสวมใส่ได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกโอกาส ตามแนวทาง “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

 

โกสิทธิ์/ร้อยเอ็ด(ห)
087-864-4400 081-377-2689

 

ข่าวที่น่าติดตาม