ชลบุรี-ผวจ.ชลบุรี พร้อมนายกเหล่ากาชาดฯ มอบบ้านกาชาดรวมใจ เฉลิมพระเกียรติฯ

ชลบุรี-ผวจ.ชลบุรี พร้อมนายกเหล่ากาชาดฯ มอบบ้านกาชาดรวมใจ เฉลิมพระเกียรติฯ

 

วันที่ 21 พ.ย.66 เวลา 10.00 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีมอบบ้านกาชาดรวมใจ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา ประจำปี 2566 ให้กับนางสาวนิสัย รัตนสิงห์ บ้านเลขที่ 94/1 หมู่ที่ 6 ตำบลเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี


โดยมี นางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นายนันทวัฒน์ ทองช่วง นายอำเภอเกาะสีชัง หัวหน้าส่วนราชการ นายสรศักดิ์ เภตรา นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง นายสรสิทธิ์ เภตรา กำนันตำบลเกาะสีชัง คณะกรรมการเหล่ากาชาด ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี


โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางสาวประภัสรา ศรีทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจล สำหรับล้างมือ พร้อมได้เยี่ยมชมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดเตรียมไว้ให้แก่เจ้าของบ้าน และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชลบุรี ยังได้มอบต้นกล้าพืชผักสวนครัวให้แก่ เจ้าของบ้านไว้ปลูก

เพื่อเป็นแบบอย่างด้านการสร้างความมั่นคงทางอาหาร เพื่อเป็นการสนับสนุนด้านการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ภายใต้โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้เกิดความต่อเนื่อง และยั่งยืน


ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี และคณะฯ ได้เดินทางไปมอบข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้ ที่พักอาศัยอยู่กับมูลนิธิสงเคราะห์คนชรา เกาะสีชัง เพื่อลดค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ณ มูลนิธิสงเคราะห์คนชรา เกาะสีชัง เลขที่ 114 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645

ข่าวที่น่าติดตาม