จันทบุรี-จัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินและพิธีทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินเนื่องในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี 2566 แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

จันทบุรี-จัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินและพิธีทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินเนื่องในวันสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี 2566 แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

วันนี้ ( 21 พ.ย.66 ) ที่หอประชุมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ตำบลคลองนารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ได้กำหนดให้วันที่ 25พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันครบรอบสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน และเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความรักภักดี สนองตอบพระราชปณิธานของพระองค์ท่านในการป้องกันหายาเสพติดด้วยสันติวิธี

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรีสำนักงาน ป.ป.ส เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด และวิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินภาคประชาชน จัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินภาคตะวันออก ประจำปี 2566และพิธีทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินขึ้นการจัดงานครั้งนี้มีการดำเนินงาน 3กิจกรรม คือ พิธีทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดจันทบุรี ซึ่งมียอดผ้าป่าที่ทอดในครั้งนี้ จำนวนเงิน 800,807 บาท อีกทั้งการจัดแสดงนิทรรศการการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 8 จังหวัด และ มอบประกาศเกียรติคุณของ สำนักงานป.ป.ส.ภาค 2 ให้แก่บุคคลที่มีผลงานด้านการป้องกันยาเสพติดดีเด่น จำนวน 24 ราย โดยมีผู้เข้าร่วมโดยมีผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด

/ อำเภอคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดจันทบุรี จำนวน 238 กองทุน คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ ประกอบด้วย จังหวัด จันทบุรี ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี นครนายก ตราด สระแก้ว ฉะเชิงเทราคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอในจังหวัดจันทบุรีวิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินภาคประชาชน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี และแขกผู้มีเกียรติ ทั้งสิ้นจำนวน 800 คนการดำเนินงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี (ศอ.ปส.จ.จบ. เทศบาลพลับพลานารายณ์ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ส่วนราชการต่างๆ ภาคเอกชน และองค์กรภาคประชาชนได้ร่วมมือกันจัดกิจกรรมจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี 089-6767346
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก 062-7584334

ข่าวที่น่าติดตาม