นครนายก – การปฏิบัติกิจเปิดปฏิบัติการ(Kick Off)ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธพล

นครนายก – การปฏิบัติกิจเปิดปฏิบัติการ(Kick Off)ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธพล

วันที่ 1 พ.ย.66 เวลา 20.00 น. กอ.รมน.จังหวัดนครนายก พ.อ.อภิกฤช ใจน้อม รอง ผอ.รมน.จังหวัด นครนายก เข้าร่วมการปฏิบัติภารกิจเปิดปฏิบัติการ(Kick off)ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล และจัดกำลังพล กอ.รมน.จังหวัดนครนายกร่วมกับหลายหน่วยงานออกตรวจจุดสกัดสิ่งผิดกฏหมาย ตรวจตรา หาข่าว (ยาเสพติด การค้ามนุษย์ การครอบครองและพกพาอาวุธปืน การพนัน การดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพล)

มีการปล่อยแถวหน่วยงานด้านความมั่นคงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทหาร – ตำรวจ สมาชิกอาสารักษาดินแดน และหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดนครนายก เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ โดยมี นายสุภกิณห์ แวงชิน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ผอ.รมน.จังหวัดนครนายกเป็นประธานในการเปิดปฏิบัติการ ณ บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก

สำหรับศูนย์ปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลจังหวัดนครนายก ได้ดำเนินการตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีบัญชาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการเพื่อสนองนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ใน 6 เรื่อง ได้แก่ 1.ยาเสพติด 2.การค้ามนุษย์ 3.การครอบครองและพกพาอาวุธปืน

4.การพนัน 5.การดำเนินการติดตามและเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพล และ 6.สถานบริการและสถานบันเทิง โดยให้กรมการปกครองและจังหวัด ร่วมกันเร่งจัดตั้งกลไกในการดำเนินการ ติดตามและรายงานผล เพื่อนำนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีการเปิดปฏิบัติการ (Kick off) พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล

 

สมบัติ เนินใหม่//รัชขานนท์ เนินใหม่//ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

ข่าวที่น่าติดตาม