จันทบุรี-ตม.จว.จันทบุรี ขานรับนโยบายจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล

จันทบุรี-ตม.จว.จันทบุรี ขานรับนโยบายจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล

สืบเนื่องจาก ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการเพื่อสนองนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลโดยให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในหกเรื่องได้แก่ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ การครอบครองและพกพาอาวุธปืน การพนัน การดำเนินการและการเฝ้าระวังผู้มีอิทธิพล สถานบริการและสถานบันเทิง โดยทางกระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งชุดเฉพาะกิจระดับจังหวัดประจำทุกจังหวัด ติดตามประเมินผลการปฏิบัติและตั้งจุดตรวจจุดสกัด

โดย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้เป็นประธานในการเปิดศูนย์ปฏิบัติการและเริ่มปฏิบัติการ (Kick Off) เมื่อวันที่ 1 พ.ย.2566 เวลา 20.00 น. ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบรี โดยมีเจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรีซึ่ง พัฒนาสังคมและมนุษย์ ฯ ร่วมปล่อยแถวและออกตรวจสอบตามสถานบริการ พร้อมทั้งตังจุดตรวจจุดสกัด ในเขตพื้นที่รับผิดขอบ


ตม.จว.จันทบุรี โดยการสั่งการของ พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผบช.สตม. และ พล.ต.ต.ณัฐกร ประภายนต์ ผบก.ตม.3 ให้เจ้าหน้าที่ ตม.จว.จันทบุรี เข้าร่วมปล่อยแถวเริ่มปฏิบัติการ (Kick Off) พร้อมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติและดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้กับชุดเฉพาะกิจจังหวัด ในการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลต่อไป

 

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี 089-6767346
พสิษฐ์ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์รวมข่าวภาคตะวันออก 062-7584334

ข่าวที่น่าติดตาม