ชุมพร –  ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ รับฟังข้อมูลทุเรียนแปลงใหญ่ เตรียมแผนให้ความช่วยเหลือเกษตรกร

ชุมพร –  ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ รับฟังข้อมูลทุเรียนแปลงใหญ่ เตรียมแผนให้ความช่วยเหลือเกษตรกร


เมื่อเวลา 13,00 น.วันที่ 1 พ.ย.66 นายสินชัย พึ่งตำบล ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ นายเจริญ อาจประดิษฐ์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชุมพร อำเภอท่าแซะ เขต 3 และ ผู้แทนอาสาสมัครฝนหลวงจังหวัดชุมพร ได้เดินทางไปที่กลุ่มผู้ผลิตทุเรียนแปลงใหญ่บ้านบางกลอย หมู่ที่ 9 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โดยมีนายทรงพจน์  จิตรเจริญ กำนันตำบลหงษ์เจริญ นายสุรพศ สุวรรณรักษา ผู้ใหญ่บ้านบางกลอย  นายสุรชัย สมบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้านธรรมเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลหงส์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.และกลุ่มผู้ปลูกไม้ผลเข้าร่วม

 

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้  กล่าวว่า ที่ผ่านมาเดินทางมา ในพื้นที่จริงหลายพื้นที่ของจังหวัดชุมพร ที่เป็นเกษตรแปลงใหญ่ เพราะต้องการทราบในเรื่องของ ปัญหา อุปสรรค ช่วงที่ทุเรียนหรือผลไม้ชนิดอื่นๆออกดอก ออกผล ช่วงไหนที่ต้องการน้ำ ช่วงไหนที่ไม่ต้องการ เพื่อที่จะได้วางแผนให้ตรงกับ ความต้องการของ เกษตรกรในแต่ละจุดที่กำหนด โดยเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่เดินทางมา ร่วมแสดงความต้องการ ได้ทุกคนอย่างเต็มที่   เพื่อที่จะได้กำหนด เป็นแนวทาง ในการจัดทำแผน ปฏิบัติการประจำปี  ให้ตรงกับความต้องการของพี่น้องประชาชนเกษตรกรนายสุรพศ สุวรรณรักษา ผญบ.บางกลอย  กล่าวว่า  ในห้วงเดือนพฤศจิกายน ไปจนถึงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนธันวาคม ช่วงนี้ทุเรียนต้องการน้ำ แต่หลังจากนั้นต้องไม่ให้น้ำเพื่อต้องการให้ทุเรียนออกดอก  และให้ทำฝนหลวงต่ออีกครั้งในห้วง เดือนเมษายน เป็นต้นไปที่ผลทุเรียนต้องการความเจริญเติบโต ซึ่งหากทำได้เช่นนี้ ก็จะทำให้เกษตรกรได้รับประโยชน์มากนายสินชัย พึ่งตำบล ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้  กล่าวว่า  หลังจากการได้รับข้อมูลในวันนี้ จะได้นำไปประกอบแผนปฏิบัติการ เพื่อแบ่งกับโซนใต้ของจังหวัดชุมพร เช่น สวี หลังสวน ละแม พะโต๊ะ เพราะดอกทุเรียนจะออกช้ากว่าที่บางกลอยประมาณ 1 เดือนเศษ ซึ่งจะนำข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่จริง นำเสนอต่อนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร และ เกษตรจังหวัด  รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเคลื่อนที่ฝนหลวงที่จังหวัดชุมพรให้ความช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป

ธนากร โกศลเมธีรายงาน 0818923514

ข่าวที่น่าติดตาม