ตร.ตรวจเข้ม สถานบริการ ผับคาราโอเกะ ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19

ตร.ตรวจเข้ม สถานบริการ ผับคาราโอเกะ ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19

เมื่อเวลา 20.30 น.วันที่ 1 มิ.ย.65 พ.ต.ท เอกราช มาละวรรณโณ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองชลบุรี นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองชลบุรี ออกตรวจสถานบริการ ผับ คาราโอเกะ ร้านอาหาร ในเขต อ.เมืองชลบุรี ซึ่งวันนี้ได้เดินทางไปที่สถานบริการคาราโอเกะซอย 1 หมู่ 2 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยขอตรวจสอบใบอนุญาตประกอบการ ใบอนุญาตการค้าจำหน่ายแอลกอฮอล์ และการอนุญาตให้เปิดร้านตามคำสั่งของคณะกรรมการ โรคติดต่อจังหวัดชลบุรี โดยร้านคาราโอเกะซอย 1 ทุกร้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี


ทางด้าน พ.ต.ท เอกราช มาละวรรณโณ รอง ผกก.ป.ได้เปิดเผยว่า ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ที่ 14/2565 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 1. มาตรการควบคุมและป้องกันโรคสำหรับสถานบริการหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน จะเปิดดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อ ได้ผ่านการตรวจมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ (Thai Stop Covid 2 plus) ของกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยแล้ว และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี จึงจะสามารถเปิดให้บริการได้โดยผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสถานที่ต้องจัดเตรียมสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID – Free Setting) และต้องกำกับดูแลความพร้อมของบุคลากรผู้ให้บริการและผู้เข้ารับบริการให้ปฏิบัติตาม เงื่อนไขเวลา และมาตรการป้องกันโรคต่างๆ ตามที่ราชการกำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ ดังนี้


1.1 การเปิดให้บริการ การจำหน่ายและการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้านสามารถทำได้ไม่เกินเวลา 24.00 น. โดยงดกิจกรรมที่อาจทำให้เกิดความแออัด
1.2 ผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสถานประกอบการต้องดำเนินการจัดให้ผู้ให้บริการ และบุคลากรในความรับผิดชอบได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด รวมทั้งได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster Dose) แล้ว และหากเป็นการบริการลักษณะสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ใช้บริการจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา โดยในทุกสัปดาห์ให้มีการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 โดยใช้ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (เชื้อก่อโรค COVID-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (ชุดตรวจ ATK) รวมทั้งประเมินความเสี่ยงของตนเองผ่านแอปพลิเคชันไทยเซฟไทย (Thai Save Thai) ของกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัย


1.3 ผู้ประกอบการหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสถานประกอบการต้องดำเนินการตรวจคัดกรองผู้ใช้บริการเพื่อความปลอดภัย โดยจะให้บริการได้เฉพาะผู้ใช้บริการที่แสดงหลักฐานว่าได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดและได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster Dose) แล้วเท่านั้น และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) ทั้งนี้ มีข้อแนะนำให้ผู้ที่เข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโควิด – 19 ที่จะมีอาการรุนแรงหรือความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิต (กลุ่ม 608 ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค และสตรีตั้งครรภ์) เลี่ยงการเข้าใช้บริการในสถานที่ดังกล่าว
2. สวนน้ำ สวนสนุก สนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสำหรับเด็ก ทุกแห่ง สามารถเปิดดำเนินการได้ตามปกติ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
3. สถานที่ให้บริการห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน สามารถเปิดดำเนินการได้ตามปกติ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
4. โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานที่จัดนิทรรศการ หรือสถานที่ที่มีลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดดำเนินการได้ตามปกติ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด


5. สถานเสริมความงาม และคลินิกที่ให้บริการเสริมความงาม รวมถึงการให้บริการเสริมความงามในโรงพยาบาลเอกชน สถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนักทุกแห่ง สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจการนวดเพื่อสุขภาพ นวดฝ่าเท้า นวดแผนโบราณ กิจการสปา กิจการเพื่อเสริมความงาม ตามกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ร้านเสริมสวย ร้านตัดผมหรือแต่งผม ร้านทำเล็บ และสถานที่สักหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายทุกประเภท สามารถเปิดดำเนินการได้ตามปกติ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
6. สวนสาธารณะ ลานกีฬา สนามกีฬา สระน้ำเพื่อการกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำเพื่อการสันทนาการ สระว่ายน้ำ สถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทกลางแจ้งหรือตั้งอยู่ในพื้นที่โล่ง สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทในร่มที่อากาศถ่ายเทได้ดี รวมถึงสถานที่ออกกำลังกาย ยิมหรือฟิตเนสที่เป็นห้องปรับอากาศ สามารถเปิดดำเนินการได้ตามปกติ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด


7. โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ โรงละคร สามารถเปิดดำเนินการได้ตามปกติ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
8. ร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต สถานที่เล่นตู้เกม และสถานที่ให้บริการคอมพิวเตอร์ทุกแห่ง สามารถเปิดดำเนินการได้ตามปกติ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
ทั้งนี้คำสั่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ทางด้าน น.ส.น้ำหวาน ( นามสมมุติ ) เจ้าของร้านน้ำหวานคาราโอเกะ ซอย 1 ได้เปิดเผยว่า ก็น้อมรับตามมาตรการการป้องกันการแพร่เชื้อโควิด 19 ได้ทำตามการขออนุญาตต่างๆถูกต้องเพื่อ ให้เปิดการค้าได้ปกติ ซึ่งการตรวจสอบวันนี้ตนก็ดีใจเพราะว่าตรวจผ่านหมดทุกอย่างพร้อมที่จะบริการลูกค้าต่อไป


นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645