บรรยากาศ รับบัตรและหีบเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา คึกคัก

บรรยากาศ รับบัตรและหีบเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา คึกคัก

ที่ศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งแต่ละหน่วย ต่างทยอยเดินทางมารับหีบบัตรลงคะแนน และอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อเตรียมการเลือกตั้งใน วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565
ทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ท่ามกลางการคุมเข้มของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทั้งในและนอกเครื่องแบบที่มาเฝ้าสังเกตการณ์

เรือตรี ปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเมืองพัทยา กล่าวว่าทุกอย่างเป็นไปตามแผนการที่ซักซ้อมไปก่อนหน้านี้ กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมาตรงตามเวลาที่นัดหมาย ซึ่งในช่วงเช้า จะเป็นการรับบัตรและหีบของเขตเลือกตั้งที่ 1 และที่ 2 ช่วงบ่ายจะเป็นหน่วยเลือกตั้งที่ 3 และที่ 4 คาดว่าจะสามารถแล้วเสร็จภายในเวลา 12.00 น. และจะเตรียมการเพื่อรับคณะกรรมการต่อในช่วงบ่าย ส่วนการลงไปตรวจหน่วยเลือกตั้ง ที่ผ่านมามีการตรวจหน่วยเลือกตั้งทุกวันเพื่อตรวจสอบความพร้อม ทั้งนี้ในปัจจุบันมีความสมบูรณ์เกือบ 100 % แต่ช่วงเย็นของวันนี้ ทุกหน่วยจะลงพื้นที่ปูพรมอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย

ทั้งนี้ใน ส่วนของปัญหาอุปสรรคตั้งแต่เปิดให้เข้ามารับบัตรและหีบเลือกตั้งนั้นยังไม่พบปัญหาและอุปสรรค ในเรื่องของการเตรียมการเลือกตั้งโดยรวมทุกอย่างดำเนินการไปตามแผนที่กำหนด แต่สิ่งที่น่ากังวลจะเป็นในวันเลือกตั้งพรุ่งนี้ 22 พ.ค.65 เกี่ยวกับพายุฝน ซึ่งทางเมืองพัทยา ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของเครื่องสูบน้ำ เจ้าหน้าที่ต่างๆ เพื่ออำนวยการด้านการจราจร หากมีเหตุอุทกภัยเกิดขึ้นมาจะสามารถแก้ไขโดยเร็วที่สุด เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งได้มากที่สุด

สำหรับเขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยามี การแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 4 เขตเลือกตั้ง ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1 มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 20,170 คน 39 หน่วยเลือกตั้ง ประกอบด้วย ต.หนองปลาไหล หมู่ที่ 6, 7 และ 8/ ต.นาเกลือ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4 และ 5


เขตเลือกตั้งที่ 2 มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 16,421 คน 30 หน่วยเลือกตั้ง ประกอบด้วย ต.นาเกลือ หมู่ที่ 6/ ต.หนองปรือ หมู่ที่ 5, 6 และ 13
เขตเลือกตั้งที่ 3 มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 21,030 คน 38 หน่วยเลือกตั้ง ประกอบด้วย ต.หนองปรือ หมู่ที่ 9, 10 (บางส่วน) และ 11/ ต.นาเกลือ หมู่ที่ 7
เขตเลือกตั้งที่ 4 มีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 20,794 คน 39 หน่วยเลือกตั้ง ประกอบด้วย ต.หนองปรือ หมู่ที่ 10 (บางส่วน) และ 12/ ต.ห้วยใหญ่ หมู่ที่ 4
รวมจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 78,415 คน 146 หน่วยเลือกตั้ง

นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี ก012 ชลบุรี 0909535645